Wkład opiniotwórczy

Członkowie Krakowskiej Organizacji Turystycznej uczestniczą w pracach związanych z opracowaniem dokumentów strategicznych Gminy Kraków (np. wieloletni plan współpracy pomiędzy Gminą Kraków a organizacjami pozarządowymi) oraz działają w licznych gremiach powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpływają na podniesienie jakości produktów turystycznych i usług świadczonych w turystyce.


 • Uczestnictwo w pracach  komisji egzaminacyjnych powoływanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;

 • Uczestnictwo w pracach komisji konkursowych, powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa , m.in. konkurs na najciekawsze imprezy integracyjno-motywacyjne w Krakowie i Małopolsce;

 • Udział w Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji;

 • Udział w pracach komisji oceniającej, powołanej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w zakresie kategoryzacji obiektów hotelarskich;

 • Wydawanie publikacji branżowych

Jesteśmy członkami-założycielami:


 • Polskiej Izby Hotelarskiej;

 • Małopolskiej Izby Hotelarzy „Gremium”;

 • Stowarzyszenia „Kraków – Galicja”;

 • Fundacji „Bezpieczny Kraków”;

 • Portalu „Sztuka Polska”;

 • Internetowej platformy „Telewizja Turystyczna”