Nasza misja i działalność

Nasza misja


  • Wzmacnianie wizerunku marki” Kraków i marki” Małopolska

  •  Wzrost sympatii do marki „Kraków” i marki „ Małopolska”.

Nasze cele


  • Zaspakajanie oczekiwań i potrzeb osób indywidualnych i grup zorganizowanych w zakresie obsługi turystycznej

  • Promocja Miast, Gmin, Powiatów

  • Dbałość o jakość usług turystycznych

Obszary działania


  • Organizacja pobytu dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.

  • Organizacja wizyt i pobytu dla grup polonijnych.

  • Organizacja wizyt studyjnych.

  • Turystyka genealogiczna – „ Szlakiem Przodków”

  • Promocja Krakowa i Regionu Małopolski

  • „Telewizja Turystyczna – Polska Medialna” – promocja miast, gmin i powiatów.

  • Promocja oferty turystycznej i kulturalnej

  • Kreowanie produktów i szlaków turystycznych.

  • Organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów.