Twój planer

0 zł Pokaż

Zapytanie ofertowe dla Zamówienia publicznego

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej dla Krakowskiej Organizacji Turystycznej w ramach działania RPO WM,  1 Oś priorytetowa Gospodarka wiedzy,  Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddzi... Czytaj całośc